Loading...

Vývoj univerzálnej pyrolyzačnej linky na rôzne druhy biomasy

Informácia o podporenom projekte.

Vývoj

Idea a komplexný vývoj univerzálnej pyrolyzačnej linky.

Konštrukcia

Celková konštrukcia prototypu kombinovaného obrábacieho a dávkovacieho zariadenia pre spracovanie biomasy.

Prevádzka

Testovacia prevádzka a príprava dostupnosti na komerčnej úrovni.

stručný popis projektu:

Po ukončení projektu je prístupné zdokonalené technologické riešenie pyrolytického systému na úrovni úžitkového vzoru, ktorý umožní využívať ako vstup do pyrolyzačného procesu rôzne druhy biomasy. Prijímateľ prihlásil výsledky a výstupy projektu (ktorými sú prototyp kombinovaného obrábacieho a dávkovacieho zariadenia pre spracovanie biomasy a poznatky o využívaní slamy a iných druhoch biomasy v procese pyrolýzy) ako úžitkový vzor aj ako patent na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Realizácia projektu bola vhodná z dôvodu vývoja univerzálnej pyrolyzačnej linky, s ktorou je možné využívať rôzne druhy biomasy v pyrolyzačnom procese, na rozdiel od terajších technických zariadení - pyrolyzérov, s ktorými je možné využívať jedine drevnú biomasu. Projekt prispel k zostaveniu zariadenia, v ktorom je možné kombinovať rôzne vstupy organického pôvodu. Prijímateľ vyvíja t.č. úsilie aj v tom smere, aby bolo zariadenie v budúcnosti dostupné aj na komerčnej úrovni, čo v súčasnosti nie je možné.

Pyrolyzačná linka sa po vývoji, zostrojení a skúšobnej prevádzke v rámci výskumu a vývoja sťahuje do vonkajšieho prostredia za účelom využívania v ostrej prevádzke.


Ďalšie informácie

 • Portfolio Item

  trvalá tabuľa

  informácia o projekte
 • Portfolio Item

  riadiací orgán

  informácia o projekte
 • Portfolio Item

  operačný program

  informácia o projekte

Napíšte nám

Sídlo

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Hlavná 25
040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

Korešpondenčná adresa

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Dunajské nábrežie 1159/5
945 05 Komárno

Kontakt

Email: info@drevoprojekt.sk
Mobil: +421 905 646013
Sídlo

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o., Hlavná 25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

Mobil: +421 905 646013

Email: info@drevoprojekt.sk

Korešpondenčná adresa

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o., Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno

Mobil: +421 905 646013

Email: info@drevoprojekt.sk