Loading...

Farma na chov rýb Kolárovo - Částa

Informácia o projekte.
Sumcek

SÚŤAŽ

Externé riadenie pre projekt

UPOZORNENIE!: Zmena sídla spoločnosti!

v súvislosti s realizáciou obstarávania pre Externé riadenie pre projekt s názvom „Farma na chov rýb Kolárovo - Částa“, by sme Vás chceli informovať, že dňom 28.05.2020 sa zmenilo sídlo spoločnosti DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o..
Nové sídlo je: Hlavná 25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto.
Korešpondenčná adresa našej spoločnosti ostáva nezmenená: Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno.

SÚŤAŽ

Dodanie technológie pre chov rýb

Detaily projektu

 • Názov projektu: Farma na chov rýb Kolárovo - Částa
 • Miesto realizácie projektu: Nitriansky kraj, Okres Komárno, Kolárovo
 • Dátum začatia realizácie: 04/2021
 • Dátum ukončenia realizácie: 03/2023
 • Výška NFP: 251.539,72 EUR
 • Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • OP: Rybné hospodárstvo
 • Kód výzvy: OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-02

stručný popis projektu:

Predmetom projektu je vybudovanie novej akvakultúrnej prevádzky zameranej na chov teplomilných rýb - sumčeka afrického v uzavretom priestore. Zámerom investora je využitie priestorov v existujúcej hale na umiestnenie technológie na intenzívny chov rýb v nádržiach. Tento spôsob chovu v špeciálnych objektoch nerybničného typu - je novým odvetvím v rybárstve, vyznačuje sa s vysokou intenzitou výroby v obmedzenom priestore pri optimálnej kvalite vody a ďalších technologických parametrov intenzívneho chovu rýb.


Ďalšie informácie

 • Portfolio Item

  trvalá tabuľa

  informácia o projekte
 • Portfolio Item

  trvalá tabuľa

  informácia o projekte
 • Portfolio Item

  trvalá tabuľa

  informácia o projekte
 • Portfolio Item

  riadiací orgán

  informácia o projekte
 • Portfolio Item

  operačný program

  informácia o projekte

Napíšte nám

Sídlo

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Hlavná 25
040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

Korešpondenčná adresa

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Dunajské nábrežie 1159/5
945 05 Komárno

Kontakt

Email: info@drevoprojekt.sk
Mobil: +421 905 646013
Sídlo

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o., Hlavná 25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

Mobil: +421 905 646013

Email: info@drevoprojekt.sk

Korešpondenčná adresa

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o., Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno

Mobil: +421 905 646013

Email: info@drevoprojekt.sk