Loading...

Výroba čistej energie - Pyrosolar

Informácia o podporenom projekte.

Vývoj

Idea a komplexný vývoj kombinovanej elektrárne.

Konštrukcia

Celková konštrukcia prototypu kombinovanej elektrárne na slnečnú energiu a biomasu.

Prevádzka

Prevádzka kombinovanej elektrárne.

stručný popis projektu:

Predmetom projektu je výstavba kombinovanej elektrárne na slnečnú energiu a biomasu s celkovým inštalovaným výkonom zodpovedajúcim OZE 0,407. Táto inštalácia sa skladá z:

- fotovoltaického parku s trackermi - 0,207 MW,

- zariadenia KVET - 0,200 MW (0,035 MW elektrický a 0,165 MW tepelný).

Absolútna hodnota výroby energie z OZE po realizáciou projektu je 1 873 MWh/rok. Realizáciou projektu nastáva úspora energie v porovnaní KVET a samostatnej výroby tepla a elektriny z dreva a to 1 695 GJ/rok. Projekt bude mat kladný dopad aj na tvorbu pracovných miest, čo je dôležitý aspekt, keďže projektom sa vytvoria 2 nové pracovné miesta. Jedná sa o prvú kombinovanú elektráreň svojho druhu na Slovensku. Tým projekt prispeje k zvýšeniu miery informovanosti spoločnosti o využití OZE, čo môže mat za následok zvýšenie záujmu o podobné projekty.


Ďalšie informácie

 • Portfolio Item

  trvalá tabuľa

  informácia o projekte
 • Portfolio Item

  riadiací orgán

  informácia o projekte
 • Portfolio Item

  operačný program

  informácia o projekte

Napíšte nám

Sídlo

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Hlavná 25
040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

Korešpondenčná adresa

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Dunajské nábrežie 1159/5
945 05 Komárno

Kontakt

Email: info@drevoprojekt.sk
Mobil: +421 905 646013
Sídlo

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o., Hlavná 25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

Mobil: +421 905 646013

Email: info@drevoprojekt.sk

Korešpondenčná adresa

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o., Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno

Mobil: +421 905 646013

Email: info@drevoprojekt.sk